A-Z list
Server #1

ใน 37 วินาที ยูมะ ศิลปินหนังสือการ์ตูนวัย 23 ปี พิการทางร่างกายเนื่องจากสมองพิการอย่างสุดซึ้งและมีอาการทางอารมณ์โดยมารดาที่มีความหมายดีแต่ปกป้องตัวเองมากเกินไป หล่อหลอมเส้นทางที่ไม่ธรรมดาของเธอในการตื่นขึ้นทางเพศและความเป็นอิสระในขณะเดียวกันก็ค้นพบ ความรักและการให้อภัย

In 37 Seconds, 23-year-old comic book artist Yuma, physically disabled due to profound cerebral palsy and emotionally stunted by her well-meaning but overly protective mother, forges her own unusual path to sexual awakening and independence while at the same time discovering love and forgiveness.

ดูทั้งหมด...