A-Z list
Server #1

เมื่อพ่อของเธอเกณฑ์ทหารเพื่อต่อสู้เพื่ออังกฤษในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซารา ครูว์วัยเยาว์ไปนิวยอร์กเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนประจำเดียวกันกับที่แม่ผู้ล่วงลับของเธอเคยไป ไม่ช้าเธอก็ปะทะกับอาจารย์ใหญ่ผู้เคร่งขรึม มิสมินชิน ที่พยายามปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของซาร่า

When her father enlists to fight for the British in WWI, young Sara Crewe goes to New York to attend the same boarding school her late mother attended. She soon clashes with the severe headmistress, Miss Minchin, who attempts to stifle Sara’s creativity and sense of self- worth.

ดูทั้งหมด...