A-Z list
Server #1

เป็นหนังเกี่ยวกับวัยรุ่นเกรียนๆ 5 คน กำลังนั่งเครื่องบินไปดูคอนเสริ์ต ทั้ง 5 คนประกอบไปด้วย Sara เป็นคนขับเครื่องบิน ,Mel เพื่อนสนิทของซาร่า ,Sal แฟนหนุ่มของเมล ,Cory ลูกพี่ลูกน้องของซาร่า และ Bruce แฟนของซาร่า ที่กลัวการขึ้นเครื่อง เพราะเคยเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารที่ครอบครัวเขา พ่อ แม่ และตัวเขาเองโดยสารไป และมีแม่ของซาร่าเป็นคนขับ ชนกับเครื่องบินอีกลำหนึ่ง เหตุการณ์ครั้งนั้นมีเขาเพียงคนเดียวที่รอดชีวิต แต่บรู๊ซไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใคร แม้แต่ซาร่า

ดูทั้งหมด...