A-Z list
Server #1

ชีวิตของแคสซี่ ฟาวเลอร์ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและนายหน้าที่ดิ้นรนอยู่ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่อยู่อาศัยในปี 2552 หลุดพ้นจากรางรถไฟเมื่อเธอเห็นการฆาตกรรม

Set in the midst of the 2009 housing crisis, the life of Cassie Fowler, a single mother and struggling realtor, goes off the rails when she witnesses a murder.

ดูทั้งหมด...