A-Z list
Server #1

ติดตาม Alex Honnold ในขณะที่เขาพยายามที่จะกลายเป็นคนแรก ที่ปีนกำแพงเดี่ยว El Capitan ที่สูง 3,000 ฟุตของโยเซมิตี ไม่มีเชือกหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยนี่จะเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การปีนเขา

ดูทั้งหมด...