A-Z list
Server #1

ในช่วงศตวรรษที่ 16 โจรสลัด ได้ปกครองชายฝั่งทะเลของจีน ปล้นหมู่บ้านเล็ก ๆ และทำให้ประชาชนหวาดกลัว เมื่อหัวหน้า ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แจ้งความช่วยเหลือจากนายพล ผู้เฉียบคมพวกเขาวางแผนที่จะกำจัดโจรสลัด การปะทะกัน อย่างรุนแรง ของปัญญาและอาวุธจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ปกครองแผ่นดิน

ดูทั้งหมด...