A-Z list
Server #1

สี่ปีมาแล้วนับแต่การจู่โจมของฉลามขาวยักษ์ได้ทำลายเมืองรีสอร์ทอย่างอมิตี้ ตอนนี้นายตำรวจโบดี้ต้องแข่งกับเวลาเมื่อฉลามขาวตัวใหม่เข้าโจมตีกลุ่มเรือใบที่มีลูกชายทั้งสองของเขาอยู่ด้วย กลับมาพบการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น และสยองจนต้องผวากับภาพยนตร์ที่ผู้ชมทั่วโลกยังคงประทับใจใน จอว์ส ได้กลับมาอีกครั้งในภาคต่ออันคุ้มค่าต่อการรอคอย

Four years after the traumatic episodes at Amity Island, that was terrorized by a 25 foot long great white shark that was devouring beach goers. After the shark was destroyed, Amity Island was at peace and opened a hotel at the Holiday Inn. Days after the opening, beach goers begun to disappear along with a half eaten killer whale that was beached. Brody, was getting concerned about those incidents and, felt that another great white is on the loose.

ดูทั้งหมด...