A-Z list
Server #1

เมื่อยังครบรอบอีกหนึ่งปีโดยไม่มีการขอแต่งงานจากแฟนหนุ่มของเธอแอนนาก็ตัดสินใจที่จะดำเนินการ ด้วยความตระหนักถึงประเพณีของชาวเซลติกที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ถามคำถามเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์เธอวางแผนที่จะติดตามคู่รักของเธอที่ดับลินและขอให้เขาแต่งงานกับเธอ อย่างไรก็ตามชะตากรรมมีแผนอื่นและแอนนาก็หันไปทางด้านอื่น ๆ ของเกาะมรกตด้วยรูปหล่อ แต่แน่นอนคลัน – ชาวไอริชผู้ซึ่งอาจนำแอนนาไปตามถนนสู่ความรักที่แท้จริง

A woman who has an elaborate scheme to propose to her boyfriend on Leap Day, an Irish tradition which occurs every time the date February 29 rolls around, faces a major setback when bad weather threatens to derail her planned trip to Dublin. With the help of an innkeeper, however, her cross-country odyssey just might result in her getting engaged. Written by Anonymous

ดูทั้งหมด...