A-Z list
Server #1

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1929 หัวหน้าฝ่ายการเมืองและที่ปรึกษาของเขาต้องแยกทางกันเมื่อทั้งคู่ตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกัน

Set in 1929, a political boss and his advisor have a parting of the ways when they both fall for the same woman.

ดูทั้งหมด...