A-Z list
Server #1

เพื่อนของหมากแค่ต้องการปกป้องเขา แต่นาค ภรรยาของเขาจะไม่ยอมให้เรื่องเล็กๆ อย่างการตายของเธอมาขวางทางรักแท้ในหนังสยองขวัญเรื่องนี้

Mak’s friends just want to protect him, but his wife Nak won’t let a small thing like her own death get in the way of true love in this horror-comedy.

ดูทั้งหมด...