A-Z list
Server #1

เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองเบลฟาสต์ในปี 1990 ผู้หญิงคนหนึ่งถูกบังคับให้ทรยศต่อทุกสิ่งที่เธอเชื่อเพื่อเห็นแก่ลูกชายของเธอ

Set in 1990s Belfast, a woman is forced to betray all she believes in for the sake of her son.

ดูทั้งหมด...