A-Z list
Server #1

แฮร์รี่ ซานบอร์นเป็นผู้บริหารวงการเพลงสูงอายุที่มีใจรักผู้หญิงอายุน้อยกว่าอย่างมาริน แฟนสาวคนล่าสุดของเขาที่คว้าถ้วยรางวัล สิ่งต่างๆ เริ่มกระอักกระอ่วนเล็กน้อยเมื่อแฮร์รี่เป็นโรคหัวใจวายที่บ้านของเอริก้า แม่ของมาริน ทิ้งไว้ในความดูแลของเอริก้าและแพทย์ของเขา รักสามเส้าเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

Harry Sanborn is an aged music industry exec with a fondness for younger women like Marin, his latest trophy girlfriend. Things get a little awkward when Harry suffers a heart attack at the home of Marin’s mother, Erica. Left in the care of Erica and his doctor, a love triangle starts to take shape.

ดูทั้งหมด...