A-Z list
Server #1

สารคดีเรื่องนี้ติดตามผู้หญิงทุกช่วงอายุ ทุกวัยและภูมิหลังทางชาติพันธุ์ เมื่อพวกเขาคลายบาดแผล ความอัปยศทางร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหาอื่น ๆ ที่ถูกขังอยู่ในร่างกายของพวกเขา และเริ่มต้นการเดินทางเพื่อทวงคืนตัวเอง ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังให้หน้าต่างที่หายากสู่โลกแห่งศิลปะและการแสดงออกของขั้วโลก

The feature documentary follows women of all walks of life, all ages and ethnic backgrounds, as they shed trauma, body image shame, sexual abuse and other issues locked in their bodies, and embark on a journey to reclaim themselves. The film also gives a rare window into the world of Pole artistry and expression.

ดูทั้งหมด...