A-Z list
Server #1

นักเรียนใหม่จากโรงเรียนคาธอลิกตกหลุมรักกลุ่มแม่มดวัยรุ่นที่ใช้พลังเพื่อต่อสู้กับทุกคนที่กล้าข้ามผ่าน ไม่ว่าจะเป็นครู คู่แข่ง หรือพ่อแม่ที่เจ้าเล่ห์

A Catholic school newcomer falls in with a clique of teen witches who wield their powers against all who dare to cross them — be they teachers, rivals or meddlesome parents.

ดูทั้งหมด...