A-Z list
Server #1

ในปี 1950 ในอิตาลี ความฝันของชาวนาในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคนงานพังทลายลงเมื่อเขาตกหลุมรักลูกสาวของเจ้าของที่ดิน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์จริง

In 1950s Italy, a farmer’s dream of improving workers’ living conditions collapses when he falls for a landowner’s daughter. Based on true events.

ดูทั้งหมด...