A-Z list
Server #1

แนนซี อดัมส์ (เบลค ไลฟ์ลี) กำลังเล่นกระดานโต้คลื่นอยู่บริเวณชายหาดห่างไกลผู้คน ในตอนที่เธอพบตัวเองหลงเข้าไปอยู่ในถิ่นล่าเหยื่อของฉลามขาวตัวใหญ่ แม้ว่าเธอจะอยู่ห่างจากฝั่งเพียงแค่สองร้อยหลา แต่การเอาชีวิตรอดของเธอกลับกลายเป็นการทดสอบจิตใจครั้งสำคัญ

In the taut thriller The Shallows, when Nancy (Blake Lively) is surfing on a secluded beach, she finds herself on the feeding ground of a great white shark. Though she is stranded only 200 yards from shore, survival proves to be the ultimate test of wills, requiring all of Nancy’s ingenuity, resourcefulness, and fortitude. Written by Sony Pictures Entertainment

ดูทั้งหมด...