A-Z list
Server #1

ในฐานะทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงคนเดียวของกษัตริย์วิลเลียมแห่งอังกฤษ วิกตอเรียเป็นวัยรุ่นจึงถูกจับได้ในอุบายทางการเมืองของครอบครัวของเธอเอง มารดาของวิกตอเรียต้องการให้เธอลงนามในคำสั่งผู้สำเร็จราชการ ในขณะที่อาเบลเยียมของเธอวางแผนจะจัดพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระมหากษัตริย์ในอนาคตกับเจ้าชายอัลเบิร์ต ชายผู้ซึ่งจะกลายเป็นความรักในชีวิตของเธอ

As the only legitimate heir of England’s King William, teenage Victoria gets caught up in the political machinations of her own family. Victoria’s mother wants her to sign a regency order, while her Belgian uncle schemes to arrange a marriage between the future monarch and Prince Albert, the man who will become the love of her life.

ดูทั้งหมด...