A-Z list
Server #1

ภาพยนตร์คลาสสิกจากดิคเก้นส์นำความทันสมัยมาสู่ใจกลางย่านใจกลางกรุงลอนดอนอันทันสมัย ที่ซึ่งกลุ่มนักเลงหนุ่มฉลาดตามท้องถนนวางแผนการปล้นแห่งศตวรรษเพื่อเงินรางวัลสูงสุด

A Dickens classic brought thrillingly up to date in the teeming heartland of modern London, where a group of street smart young hustlers plan the heist of the century for the ultimate payday.

ดูทั้งหมด...