A-Z list
Server #1

เปิดฉากแรกด้วยการฆ่าตำรวจ ชั้นต่ำ รีดไถ่เงิน  2 คน คนนึ่งหัวกระจุย และอีกคน ตามไปเผาจนคาที่ และการไล่ล่าฆ่าอีกหลายคน โดยส่วนตัวเราชอบหนังเรื่องนี้ มากกว่าภาคแรก

ดูทั้งหมด...